©2014-2022, CÔNG TY CỔ PHẦN 496
Địa chỉ: Số 56 Phan Đăng Lưu, khối 10, Phường Trường Thi, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An Lịch công tác